חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
משרד החינוך
משרד החינוך


ישראל

שורה של מסרים שניתן להעבירם בהתאם למה שעולה תוך כדי שיחה עם כיתה, קבוצה או יחידים.

בכל שיחה עם נער או נערה , ילד או ילדה, כדאי להיות קשובים לכל התבטאות שלהם , הן מבחינת ה "מה" שנאמר והן מבחינת -ה"איך" שהדברים נאמרים. כל אמירה כזו "מקפלת" בתוכה תפיסת עולם ודפוסי התמודדות , המעצבים בסופו של דבר את חייו של הילד\ה והנער\ה.

כדאי לראות בכך הזדמנות טבעית להתערבות מחזקת ומעודדת באמצעות העברת מסרים מקדמי חוסן שמסייעים בבניית כוחות נפש פנימיים. למסרים הללו יש את היכולת "להצטבר" ולהוות גורם משמעותי ש"יטה את הכף" לכיוון של התמודדות טובה ונכונה יותר.

דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מידי פעם אנו מתבשרים על כך תלמידים ומורים נאלצו להיכנס לבידוד ביתי, עקב חשיפה לחולה קורונה מאומת. נראה שהתמודדויות מסוג זה ימשיכו ללוות אותנו. הנושא כרוך בתחושות של חוסר אונים ואובדן שליטה ובאי וודאות מתמשכת ולכן יש יותר חששות ודאגות. שיחה פתוחה וישירה בנושא יכולה להרגיע , לתת ביטחון ותחושה שיש על מי לסמוך. כתמיד ובשלב זה במיוחד יש חשיבות רבה לחיזוק הקשר בין ההורים לילדים וליצירת תחושה של מוגנות וביטחון עד כמה שניתן. ההורים הם אלה, המתווכים את המציאות לילדים ומעצבים את דרך הבנתם את ההתרחשויות ואת כוחות ההתמודדות שיגייסו.

דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

אשפוז או מחלה של אדם קרוב עלולים להיות אירוע קשה המחייב התמודדות. ההתמודדות שמורכבת שבעתיים, כאשר מדובר בהורה ובמיוחד הורה לילד צעיר. מסמך זה שנכתב ע"י משרד החינוך, דן במשמעויות השונות של התמודדות תלמידים עם שהוריהם חלו בקורונה. התדריך מציע אופני התערבות מותאמים.

דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מצגת של היחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות, שירות פסיכולוגי-ייעוצי, משרד החינוך המדגישה את הנחות יסוד ועקרונות התערבות במצבי משבר
במסגרת למידה מאירוע התפשטות נגיף הקורונה.

דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מסמך זה הוא תדריך מסרים בוני חוסן שהוכן ע"י משרד החינוך הישראלי. התדריך מסייע במצבי לחץ ומשבר שונים. המסרים הם משפטים קצרים ותמציתיים שמבטאים מחשבה, תפיסה והתייחסות שחשוב לנו ביותר להעביר בסיטואציה נתונה .מטרתה של הפעילות המוצעת היא לכוון את החשיבה שיש לכל אחד ואחת מאתנו לומר מסר חשוב בהקשר למצב הנוכחי ולנסח את הדברים במשפט אחד מדויק שאותו אנו רוצים לומר לאחרים.

עמותת מפרש
עמותת מפרש


ישראל

תקופת הקורונה היוותה הזדמנות עבור תלמידים, מורים, הורים ואנשי חברה וקהילה רבים ליזום ולשנות את אופן פעולתם בהקשרים חינוכיים. סיפורי המקרה היו המצע הראשוני שממנו חולצו הנחות היסוד, רכיבי החדשנות ועקרונות הפעולה שעלו וצפו בתקופה זו. התמונה שהתבהרה חשפה תפיסות והנחות יסוד שאינן
חדשות במהותן. רוב רובן של הנחות היסוד שנחשפו, היו חלק מהשיח החינוכי המקובל בשנים האחרונות. ההבדל הגדול היה שהנחות יסוד חדשות-ישנות אלו באו לידי ביטוי מעשי. נוצרה היתכנות של המילים הגדולות שיכולנו רק לחלום עליהן בעבר .לאורך השנים נכתבו ניירות עמדה ומסמכים רבים שלא יצרו שינויים מהותיים בעולם החינוך. כדי להוביל מהלך שונה, יצרנו במסגרת "קורונה סטודיו" מהלך משותף שכלל 30 ארגונים ועוד כ 60- אנשי חינוך במגוון תפקידים ומעולמות עשייה שונים. פסיפס ייחודי זה זימן חיבור של מגוון נקודות מבט והתמחות מקצועית – שבנו יחד תוצר ייחודי בעל אופי יישומי. ההטמעה בשטח כבר החלה על ידי השותפים השונים והיא עתידה להתעצם בעתיד הקרוב. המינוף של תוצרים האידיאולוגיים והפרקטיים של המהלך ייעשה גם על ידי גורמים פוטנציאליים נוספים בעלי השפעה,

דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

התדריך מתייחס למסירת הודעות קשות לתלמידים כאשר אין אפשרות לפתוח את המוסד החינוכי ולכנס אותם ביחד. במקרה זה מומלץ שהחשיפה הראשונית שלהם למידע תעשה בשלב ראשון על ידי ההורים. לצורך כך, יקבלו ההורים הדרכה כיצד לעשות זאת במכתב או בפגישה וירטואלית. בשלב שני, בסמוך למתן המידע על ידי ההורים יתקיים מפגש וירטואלי עם תלמידי הכיתה. יש לדאוג לפלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת שיחה נוחה ככל שניתן.

עמותת ידיד לחינוך
עמותת ידיד לחינוך


ישראל

עמותת ידיד לחינוך מפעילה מתנדבים בני הגיל השלישי במערכת החינוך. סיוע זה עשוי להיות משמעותי מאוד בעת הקורונה ויחד עם זאת יש לתת את הדעת על מיומנויות בכניסה למוסד חינוכי. במסמך הנדון, מרוכזים עקרונות יסוד המנחים את המתנדבים כיצד לגשת לעבודה עם תלמידים ועם צוותי ההוראה בצורה מיטבית.

עמותת ידיד לחינוך
עמותת ידיד לחינוך


ישראל

מסמך זה מפרט את מודל קליטת והפעלת מתנדבים מבוגרים במערכת החינוך בזמן קורונה ע"י עמותת ידיד לחינוך. מטרת תהליך ההדרכה והליווי היא להקנות למתנדב החדש ידע וכלים לפני ותוך כדי פעילותו בבית הספר ועם תלמידים. התהליך הוא תהליך מתמשך וספירלי הממוקד בשלושת החודשים הראשונים לפעילותו בידיד לחינוך כשלאחר מכן ממשיך תהליך הליווי יחד עם כל קבוצת המתנדבים הישובית.מצטרפים לאורך שנת הפעילות מתנדבים חדשים הבאים ממגוון רחב של תחומי דעת. התהליך מאגם בתוכו מפגש הכשרה ותהליכי ליווי עם הרכז היישובי, ראש צוות, מתנדב ותיק בידיד לחינוך ואשת קשר ומורה מבית הספר שבו הוא מתנדב.

הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד


ישראל

מסמך זה מרכז את ההנחיות המרכזיות שנתנה תנועת הנוער העובד והלומד לרכזיה לקראת חזרת התנועה לפעילות. ההנחיות מתייחסות למרכיבי חיטוי ובטיחות המשתתפים בפעילות במתקני התנועה במהלך 'שגרת הקורונה'.

הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד


ישראל

לקראת אפשרות של התפרצות גל שני של תחלואה בישראל, נערכה תנועת הנוער העובד והלומד לקראת מספר תרחישים אפשריים. מצגת זו מסכמת את הנהלים התנועתיים שגובשו.

דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מצגת בנושא משבר הקורונה כתרחיש למידה עקרונות עבודה

ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן
ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן

משרד החינוך
ישראל

גישת הלמידה המשולבת, המכונה גם למידה היברידית או למידה מעורבת, היא גישה מוכרת בעולם החינוך מזה מספר שנים. מגפת הקורונה הגבירה את העניין של מערכת החינוך ביישום גישה זו כדי לבחון ולספק מענים לניהול תהליך חינוך רציף, איכותי ומותאם במצבי חירום, בהם מוסדות החינוך מושבתים והלמידה מתבצעת מהבית, ובמצבי ביניים בהם הלמידה מתבצעת לסירוגין במוסדות החינוך ומרחוק מהבית. עם זאת למידה משולבת היא גישה פדגוגית חשובה שלמערכת החינוך צריך להיות עניין ליישמה באופן נרחב גם במצב שגרה, עקב יכולתה לספק מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים, להוות פלטפורמה להתפתחות כשירויות נדרשות למציאות משתנה ועתיד לא ידוע כגון פעלנות ויכולת למידה על פני החיים, לקדם פדגוגיה חדשנית ולספק מענה לאתגרים ארגוניים.

דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

בימים אלה כשהמאמצים למניעת התפשטות נגיף הקורונה ולעצירת שרשרות ההדבקה נמשכים, אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה שתיראה שונה מהרגיל והמוכר. בעת הזאת מתחזק ההכרח לדייק את ההנחיות והעקרונות להתערבות במצבי סיכון בכלל ובמצבי אובדנות בפרט וזאת, על מנת שיסייעו בניהול התערבות מתאימה ונכונה. חשוב לציין, שעקרונות ההתערבות בעינם עומדים אך יש לראות בכל פעם כיצד ניתן ליישמם במצב בו התקשורת היא וירטואלית או טלפונית ומהן הדרכים האלטרנטיביות שבהן ניתן לקיימה באופן מיטבי.

פיקוד העורף
פיקוד העורף

מחלקת אוכלוסייה
ישראל

משבר הקורונה יצר מציאות בה ילדינו לומדים מרחוק בחלק ניכר מהזמן. החשיפה למסכים ולפעילות ברשת, חושפת את הילדים הצעירים לתופעות של בריונות ואלימות ברשת. מסמך זה מבקש לסייע להורים בהתמודדות עם תופעה מורכבת זו.