תנאי שירות

עודכן לאחרונה ב-11 באוקטובר 2020

 

JReady הוא אתר אינטראקטיבי, שיתופי, שאוסף מידע רלוונטי להתמודדות עם מצבי חירום ומשברים קהילתיים על בסיס מומחיות וניסיון שנצברו בישראל ובעולם. הפלטפורמה אוספת מידע, ידע וכלים כדי להקל על המענים הקהילתיים בניהול מצבי חירום.

JReady מספקת גישה לכלים או יישומים טכנולוגיים שנועדו לענות על צרכי הקהילה במצבי חירום (למשל אפליקציית אספקת מזון ותרופות, הקלה על קשישים, אפליקציות תואמות להתנדבות). JReady מציעה סמינרים מקוונים על ידי מומחים בתחומים שונים. JReady מפרסמת מסמכי מדיניות (Best Practice) לתגובה להיבטים שונים של משבר. JReady מציעה זירת חדשנות, בה גופים ומשקיעים שונים יכולים לשתף פעולה בפיתוח שירותי כלים שונים למענה חירום. JReady מספקת גישה להתייעצויות מומחים (באופן מקוון, בטלפון או במייל) עם מומחים רלוונטיים בנושאים שונים. JReady מציעה גם פורום מקוון לדיונים עם אנשי מקצוע כמוך מרחבי העולם (כולם יחד "שירותי JReady"). הסוכנות היהודית לישראל (להלן: "אנחנו", "שלנו", "אנחנו", "JReady ”) מספקת את שירותי JReady בכפוף לתנאים הבאים.

בעצם השימוש בשירותי JReady אתה מסכים לתנאים המפורטים במסמך זה. אנא קרא בעיון את הדברים הבאים.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ולנשים גם יחד.

 

פרטיות

אנא עיין בהודעת הפרטיות של JReady, https://www.jready.org/he/privacy-policy/ המסדיר גם את השימוש שלך בשירותי JReady, כדי להבין את התנאים שלנו.

 

תקשורת אלקטרונית

כאשר אתה משתמש בשירותי JReady או שולח אלינו הודעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ותקשורת אחרת מהמחשב  או המכשיר הנייד שלך, ייתכן שתתקשר איתנו באופן אלקטרוני. אתה מסכים לקבל מאיתנו תקשורת אלקטרונית, כגון דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, הודעות דחיפה ('פוש')  לנייד, או הודעות ומסרים באתר זה או דרך שירותי JReady אחרים, ואתה יכול לשמור עותקים של תקשורת זו עבור הרשומות שלך, ומסכים כי התקשרויות אלקטרוניות אלו מהוות התקשרות בכתב ככל שיש דרישה חוקית כי התקשורת כזו תהיה בכתב.

 

זכויות יוצרים

כל התוכן הכלול או זמין דרך כל שירות של JReady, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, תמונות, קטעי שמע, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים ותוכנה הוא בבעלות JReady או ספקי התוכן שלה (למעט תוכן שהוגש לפרסום על ידך ועל ידי המשתמשים האחרים באתר). האוסף של כל התוכן הכלול בשירות JReady או הנגיש באמצעות כל שירות JReady הוא רכושה הבלעדי של JReady ומוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים בישראל.

אין לשכפל, להעתיק, למכור, או לנצל כל מטרה אחרת, לרבות מטרה מסחרית, כל שירות JReady וכל חלק ממנו ללא הסכמה מפורשת ובכתב של JReady. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאי שירות כלשהם שמורות ונשמרות על ידי JReady או נותני הרישיון שלה, הספקים, המו"לים, בעלי הזכויות או ספקי תוכן אחרים.

אינך רשאי למסגר (frame) או להשתמש בטכניקות מסגור (framing techniques) כדי לצרף כל סימן מסחרי, לוגו או מידע קנייני אחר (כולל תמונות, טקסט, פריסת עמוד או צורה) של JReady, או להשתמש בתגיות מטא כלשהן או בכל "טקסט נסתר" אחר המשתמש בשמו של JReady או סימני מסחר, ללא הסכמתה המפורשת של JReady בכתב.

אינך רשאי להשתמש לרעה בשירותי JReady. אתה רשאי להשתמש בשירותי JReady רק כמותר בחוק ומפורט כאן. מכיוון ש  JReadyדורש מאחרים לכבד את זכויות הקניין הרוחני שלו, הוא מכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שחומר שממוקם באתר או מקושר אליו מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה מוזמן להודיע על כך ל- JReady. JReady יגיב, על פי יכולתו, לכל ההודעות הללו, לרבות כנדרש או מתאים על ידי הסרת החומר המפר זכויות יוצרים או השבתת כל הקישורים לחומר המפר זכויות יוצרים.

במקרה של משתמש הפוגע בזכויות היוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של JReady או אחרים,JReady עשויה, על פי שיקול דעתה, להפסיק או לשלול גישה של משתמש כאמור לאתר, למוצרים ו / או לשירותים ולשימוש בהם.

 

ביקורות, הערות, תקשורת ותכנים אחרים

הנך רשאי, אם צוין במפורש באתר, לפרסם ביקורות, תגובות, תמונות, סרטונים ותכנים אחרים; לשלוח כרטיסים אלקטרוניים ותקשורת אחרת; ולהגיש הצעות, רעיונות, הערות, שאלות או מידע אחר, כל עוד התוכן אינו בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, מפר פרטיות, פוגע בזכויות הקניין הרוחני (כולל זכויות פרסום), או פוגע או מעורר התנגדות אחרת, ואינו מורכב או מכיל וירוסי תוכנה, קמפיין פוליטי, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל סוג של "דואר זבל" או הודעות אלקטרוניות מסחריות לא רצויות.

לידיעתך, JReady תעשה כמיטב יכולתה לבדוק את התוכן לפני / לאחר פרסומו. JReady שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) לא להעלות או לחלופין, להסיר או לערוך תוכן כזה. עם זאת, JReady אינה יכולה לערוב לסקור את כל החומרים. בעיקר, פרסום תוכן שאינו צ'אט מקוון כפוף לאישור הוועדה המקצועית של JReady.

אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, להתחזות לאף אדם או ישות, או להטעות בדרך אחרת

אם אתה מפרסם, מגיש או מעביר כל תוכן או חומר כלשהו, ​​ואלא אם אנו מציינים אחרת, אתה מעניק ל- JReady זכות ללא בלעדית, ללא תמלוגים, בלתי חוזרת, בלתי ניתנת לביטול ורשות להעניק לאחרים רישיון  לשימוש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לבצע, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ ולהציג תוכן כזה ברחבי העולם בכל מדיה. אתה מעניק ל- JReady ולבעלי רישיונות המשנה את הזכות להשתמש בשם המוצג על ידך בקשר לתכנים כאלה, אם הם יבחרו.

אתה מצהיר ומתחייב שבבעלותך או בשליטתך באופן אחר כל הזכויות לתוכן או לחומר שאתה מפרסם, מגיש או מעביר; שהתוכן מדויק; ששימוש בתוכן שאתה מספק אינו מפר מדיניות זו ולא יגרום לפגיעה באף אדם או ישות; וכי תשפה את JReady על כל התביעות הנובעות מתוכן שאתה מספק.

ל- JReady הזכות אך לא החובה לפקח ולערוך או להסיר כל פעילות או תוכן. JReady אינה לוקחת אחריות ואינה נושאת באחריות לכל תוכן שפורסם על ידך או על ידי צד ג 'כלשהו.

 

חשבונות משתמשים ושימוש בהם

על מנת להשתמש בחלק משירותי JReady, תידרש לפתוח חשבון/ות משתמש. ל- JReady הזכות אך לא המחויבת לאשר את בקשתך לחשבון משתמש. בעת ההרשמה לחשבון משתמש וכאשר אתה משתמש בכל אחד משירותי JReady, אתה מתחייב בזאת לעמוד בתנאים הבאים.

 

למעט אם נאמר אחרת במפורש בשירות כלשהו, השימוש שלך בשירותים יהיה לשימוש מקצועי או אישי בלבד; לא תעביר, תפיץ או תפרסם שום תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים כלשהם מלבד היכן שניתן באמצעות שירותי JReady עצמה, ולא תמכור או תפרסם מחדש אף אחד מהשירותים.

אתה מתחייב כי כל מידע שאתה מוסר ל- JReady יהיה אמת ונכון. לא תשתמש בשירותי JReady כדי להתחזות לאף אחד אחר או להירשם בשם אדם אחר.

תשתמש בשירותים רק בתום לב ללא כוונה לפגוע בזדון. לא תשתמש בשירותי JReady לדואר זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, לדבוק, להטריד או לאיים על אף אדם או מערכת מחשב אחרת.

לא תשתמש באמצעים אוטומטיים כלשהם, כולל קוד מחשב, סורקים, רובוטים או סקריפטים בכדי לקצור מידע, לנתח, לשמור מטמון או לספק שירות אחר לגוף שלישי כלשהו. לא תיצור או תשתמש בשום סקריפט, תוכנה, קוד או תוכנית שתבצע מניפולציה, זיוף, הוספה או הסרה של פונקציונליות לשירותים באופן אחר.

בכפוף לתנאים אלה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה וביטול לשימוש בשירותי JReady.

זכותך לגשת או להשתמש בשירותי JReady עשויה להסתיים או להשהות מכל סיבה שהיא בהתראה מתאימה, כגון אם אתה מפר תנאים אלה.

 

יועצים/ בעלי כלים ויישומים טכנולוגיים / מרצים וכיוצ"ב

אם אתה מעוניין להציע כלי או יישום טכנולוגי שלך, את המומחיות שלך, מסמכי מדיניות מומלצים, סמינר מקוון, חדשנות שלך וכיוצ"ב, תידרש למלא מידע רלוונטי בטופס, והצעתך תיבחן על ידי הוועדה המקצועית של JReady. באם ההצעה שלך תאושר, אתה מחייב לעמוד בתנאים הבאים.

אתה מסכים לתת לJReady- זכויות שימוש בחומרים שהעברת ו/או תעביר ל-JReady (להלן בפרק זה: "החומרים") וכן בפרטים שלהלן: קורות חיים בשפות שונות, תמונתך, פרטי התקשרות עמך, תחומי המומחיות שלך וכיוצ"ב, וזאת למטרת פרסומם ב- JReady וכן בכל התייעצות או סמינר ב-JReady  בהם אתה תשתתף (ככל שתשתתף).

אתה מאשר כי אתה בעל זכויות היוצרים או הרשאות מתאימות אחרות בחומרים האמורים; שתוכנם מדויק; ששימוש בהם לא יגרום לפגיעה באף אדם או ישות; וכי תשפה את JReady על כל תביעה הנובעת מהחומרים.

אתה מאשר כי יש בידך הידע, המומחיות והיכולת הדרושים למתן שירותי היעוץ.

ככל שרלוונטי לסוג השירות, אתה מתחייב להעמיד ככל יכולתך שירותי התייעצות קצרי מועד לקהילות וארגונים יהודיים ככל שאלה יפנו אליך באמצעות אתר JReady וזאת תוך פרק זמן סביר ממועד קבלת הפניה וללא עלות. שירותי כאמור יינתנו בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של JReady.

 

כתב ויתור על אחריות והגבלת אחריות

אתה מבין ומסכים ששירות JReady ניתן "As Is" ו-"As Available", ללא אחריות מפורשת או משתמעת מכל סוג שהוא. JReady וכל בעלי התוכן אינם מצהירים ומתנערים מכל אחריות או תנאי איכות מספקים, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. לא JReady ואף בעלים של תוכן לא מתחייב כי שירות JReady נקי מתוכנות זדוניות או מרכיבים מזיקים אחרים. בנוסף, JReady אינו יוצר מצגים ואף אינו מתחייב, תומך, מתחייב או לוקח על עצמו אחריות ליישומי צד ג 'כלשהו (או לתוכנם), תוכן משתמש, מכשירים או כל מוצר או שירות אחר שמפורסם, מקודם או מוצע על ידי צד שלישי או דרך שירות JReady או דרך אתר היפר-קישור כלשהו, ​​או שמופיע בכל באנר או פרסום אחר ו- JReady אינה אחראית ואינה חבה בגין כל עסקה בינך לבין ספקי צד ג' של האמור לעיל. אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך בשירותי JReady הוא על אחריותך בלבד.

שום עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שקיבלת משירותי JReady לא ייצרו אחריות כלשהי מטעם JReady. בעת השימוש בשירות JReady, ייתכן שיש לך גישה לתכונות סינון תוכן מפורשות, אך השימוש בתכונות אלה עדיין עלול לגרום להצגת תוכן מפורש כלשהו, ואין להסתמך על תכונות כאלה כדי לסנן את כל התוכן המפורש.

מובהר כי המידע הנמסר בשירותי JReady, לרבות שירותי צד שלישי, הניתן כשירות מרצון או בתשלום למשתמשים, אינו אמור לשמש בשום דרך או להיחשב כייעוץ ו / או המלצה מקצועית ו / או חוות דעת ו / או תחליף לייעוץ ממומחה, ניסיון ו / או ידע בתחום הרלוונטי.

מובהר כי כל פעולה שתנקוט על פי המידע שצוין ו / או הוצג היא באחריות המשתמש בלבד. JReady וכל מי מטעמה, אינם אחראים בשום צורה לתוצאות השימוש במידע.

במידה המלאה המותרת על פי החוק, JReady מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות וכשירות למטרה מסוימת. JReady אינה מתחייבת כי שירותי JReady, המידע, התוכן, החומרים, המוצרים או השירותים האחרים הכלולים או הנגישים לך בדרך אחרת באמצעות שירותי JReady, שרתי JReady או תקשורת אלקטרונית הנשלחים מ- JReady נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. במידה המלאה המותרת על פי החוק, JReady לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע משימוש בשירות JReady כלשהו, או מכל מידע, תוכן, חומרים, מוצרים או שירותים אחרים הכלולים או הנגישים לך בדרך אחרת באמצעות כל שירות של JReady, כולל, אך לא מוגבל, לנזק ישיר, עקיף, אגבי, עונשי ותוצאתי, אלא אם כן צוין אחרת בכתב.

 

שירותי צד שלישי

JReady תעשה כמיטב יכולתה לבחון את כל החומרים, כולל התוכנות, המופיעים באתר JReady, על מנת להבטיח את התאמתם לתוכן שירותי JReady. עם זאת, JReady אינה יכולה לערוב לסקור את כל החומרים. JReady אינה אחראית לתוכן, השימוש או השלכות של אותו חומר. על ידי הפעלת שירותי JReady, JReady אינה מייצגת או רומזת שהיא תומכת בחומר שפורסם / הועלה / הוצג, או שהיא מאמינה כי חומר כזה מדויק, שימושי או לא מזיק. שירותי JReady עשויים להכיל תוכן המכיל אי דיוקים טכניים, טעויות דפוס ושגיאות אחרות. שירותי JReady עשויים להכיל גם חומר המפר את זכויות הפרטיות או הפרסום, או פוגע בקניין הרוחני ובזכויות קנייניות אחרות, של צדדים שלישיים, או שההורדה, ההעתקה או השימוש בהם כפופים לתנאים והגבלות נוספים, כאמור או ללא ציון. JReady מתנערת מכל אחריות לכל נזק ו / או נזק הנובע משימוש או הורדה של פרסומים של גורמים אחרים באתר.

האתר שלנו עשוי להכיל מעת לעת קישורים לאתרים חיצוניים. איננו אחראים לתפעול, למדיניות הפרטיות או לתוכן של אתרים כאלה.

 

חוק וסמכות שיפוט

תנאים אלה יחולו אך ורק על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות חוקיהם הנוגעים לסתירה בין חוקים וניתן להביאם אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים (בין אם השימוש בשירותי JReady נעשה בישראל או מחוצה לה).

 

פרטי התקשרות

אם יש לך שאלות הנוגעות לשירותי JReady או לתנאי השימוש, אנא פנה אלינו כמפורט בזאת לאחר:

JReady@jafi.org

הסוכנות היהודית לארץ ישראל

ת.ד 92 ירושלים 9100002 ישראל

 

תודה על קריאת הכללים