!
JReady תבחן את הגישה הניהולית ודרכי הפעולה המיטביים (Best Practice) המוצעים על ידך במטרה לפרסם אותם באתר שלנו כחלק מהשירותים המוצעים למשתמשים שלנו, ככל שהם יימצאו תואמים את המטרות והדרישות של פלטפורמת JReady ולאחר שאושרו על ידי הועדה המקצועית של JReady.

הצע שיטת עבודה


    הקבצים צריכים להיות מסוגים הבאים: docx, ppt, pdf או mp3

    המידע האישי והחומרים הנשלחים אלינו יעובדו ויישמרו בהתאם לתנאי השימוש שלנו ומדיניות הפרטיות.
    אני מסכים/ה ל- JReady לפרסם את המידע האישי שלי באתר האינטרנט שלה כולל את הגישה הניהולית ודרכי הפעולה המיטביים (Best Practice) המוצעים על ידי. אני מבין/ה שניתנת לי האפשרות לחזור בי מהסכמה זו בכל עת ובמידה ואממש זכות זאת המידע האישי שלי יימחק לצמיתות.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.