חיים יהודיים

Tool Kit

Tarasa logo
טרסה

Free

נגיף הקורונה גרם לכולנו להתרחק פיסית אלה מאלה. דווקא זה הזמן לשמר זיכרונות משותפים. TARASAהיא...

Best Practices

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
מתי גולדשטיין
מתי גולדשטיין

ראש אגף מגן ומפקד יחב"ל זק"א א
ישראל

משבר הקורונה מחייב את כולנו בריחוק חברתי ושינוי דרמטי של אורחות החיים. הדבר בולט אף יותר בקהילות היהודיות, אשר ערך המפגש הוא ליבת החיבור בין חבריהן. מסמך זה מבקש להתמודד עם ההכרח לשינוי באורחות החיים בקהילות היהודיות ברחבי העולם. המסמך מתייחס לאירועים מרכזיים הנוגעים ללוח השנה היהודי ו'/או למחזור החיים ומתאים את אורחות החיים תחת קורונה לפעילויות הקהילתיות השונות.

דני סאביץ'
דני סאביץ'

התנועה הרפורמית
ישראל

לנוכח התפרצות הגל השני של מגפת הקורונה וההחמרה בהנחיות הממשלה להלן עדכון של ההנחיות והקווים המנחים בנושא שגרת הפעילות בבתי הכנסת ובקהילות התנועה. הבסיס למסמך זה הוא מסמך ההנחיות המפורט בנושא בתי התפילה שהופץ על ידי משרד הבריאות בתאריך 8 ביולי 2020.

הורד בשפות אחרות
 
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

בזמנים אלו, של משבר מתפתח, יש תפקיד ייחודי לרב ולמנהיגות הקהילה, לשמור ולטפח את החוסן האישי והקהילתי.
הרב נדרש לשאלות הלכתיות באשר לדפוסי התכנסות לתפילה, שיעורים, קרבה ומרחק, ומאחורי כל שאלה כזאת עומד רקע פסיכו-חברתי של דאגה, חרדה וצורך בתמיכה ובעוגנים משמעותיים, בשמירה על רציפות וזאת לנוכח האיום הבלתי מוכר.

הורד בשפות אחרות