ניהול משברים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עיריית מודיעין-מכבים-רעות
עיריית מודיעין-מכבים-רעות


ישראל

מסמך היערכות שנכתב ע"י עיריית מודיעין-מכבים-רעות על החיים בצל הקורונה. המסמך נכתב כחלק מהערכות עיריית מודיעין מכבים רעות להמשך הפעילות, מעקב ובקרהלהתמודדות עם האתגרים הארגוניים והעירוניים במסגרת משבר מגיפת הקורנה.

עיריית כרמיאל
עיריית כרמיאל


ישראל

דו"ח סיכום פעילות הרשות המקומית בגל הראשון למשבר הקורונה בעיר כרמיאל. הדו"ח מפרט את מכלול הפעולות שננקטו ע"י הרשות המקומית ושלוחותיה במסגרת ניהול המשבר.

עיריית קריית מוצקין
עיריית קריית מוצקין


ישראל

דו"ח סיכום ביניים של פעילות הרשות המקומית בקרית מוצקין. הדו"ח מסכם את פעולות האגפים השונים במהלך הגל הראשון למשבר הקורונה .

עיריית מודיעין-מכבים-רעות
עיריית מודיעין-מכבים-רעות

לשכת מנכ"ל העירייה
ישראל

מסמך זה סוקר את תמונת המצב הקיים, משרטט את הצעדים שננקטו על ידי עובדי העירייה, לרבות שגרת העבודה ומערך הקשר הישיר עם התושבים בזמן המשבר, חדשנות עירונית בזמן חירום ובראייה קדימה מתווה את המשך הפעילות העירונית להתמודדות עם המצב בהיבטים שונים. בד בבד, המסמך משתלב עם התכנית האסטרטגית, שאנו מגבשים בעירייה, במטרה לייעל ולשפר את תהליכי העבודה למימוש החזון והיעדים של העירייה במסגרת ניהול שירותים עירוניים חכמים.
באמצעות תכנון מוצלח, שייעשה כהליך חשיבה מעמיק ושימוש בכלים ובגישות מתקדמות לתכנון ולפיתוח, נוכל להמשיך לפעול ולהיערך כראוי למען קידום העיר ותושביה.

פיקוד העורף
פיקוד העורף

מחלקת אוכלוסייה
ישראל

שחיקה היא מצב של אבדן משאבים וכוחות )פיסיים, קוגניטיביים ורגשיים( עקב חשיפה ללחץ ומתח מתמשכים. שחיקה יכולה להתבטא דרך דיכאון וחרדה, פגיעה בבריאות, תשישות קוגניטיבית ופיזית עבודה ממושכת במצבי משבר וחירום יכולה להביא לשחיקה משמעותית בקרב צוותים מקצועיים. למשבר הנוכחי יש מאפיינים ייחודיים המגבירים מאוד את הסיכון של העובדים למח לחץ וחרדה.

פיקוד העורף
פיקוד העורף


ישראל

התמודדות ואופן ניהול המשבר בארה"ב- מיקוד במדינת ניו יורק
האמריקאים פיתחו מערכת כללים ועקרונות ברורים לניהול המשבר. מערכת שקופה ברמת אנשי הממשל וברמת התושבים. הרעיון מדבר על מערכת שמייצרת איזון בין המצב הבריאותי למצב הכלכלי. ככלל המדינות יכולות להחמיר את ההנחיות הפדראליות אבל הן לא יכולות להקל עימן. ברמת המדינה ניתן להוסיף השלבים מלבד ארבעת השלבים הפדראליים. )חלק מהמ דינות יצרו מצבי ביניים והגדירו 5 שלבים(. הסמכות היחידה לקבוע באיזה שלב נמצאת המדינה היא בידי המושל. ראשי
המחוזות וראשי הערים צריכים לבצע את ההנחיה ולעשות את ההתאמות הנדרשות )כמובן שניתן להביא מספר לא מבוטל של דוגמאות המבטאות אי הסכמות בין הדרגים של הרשויות מסיבות שונות אך לבסוף לא בסמכותם של ראשי העיר או המחזות לא לבצע את ההנחיה את מושל המדינה. בכדי להתקדם כל מדינה חייבת לעבור בכל השלבים הפדראליים, אם קיימת הרעה בנתונים הרפואיים המדינה חוזרת שלב או שניים אחורה, תלוי במצבה. הציבור חשוף למידע למשמעויות ולהשלכות שלו.

משרד הפנים
משרד הפנים


ישראל

מסמך זה נועד לסייע לרשויות מקומיות ביישובים הערבים, לחזק במהירות את "המשמעת האזרחית" להתמודדות עם הקורונה בחודש רמדאן, על ידי חיזוק יכולות האכיפה של הרשות המקומית. לשם כך, הקצה משרד הפנים תקציב ייעודי לרשויות המוסלמיות המיועד להתמודדות עם הקורונה במהלך חודש רמדאן.

משרד הפנים
משרד הפנים


ישראל

בימים אלו של התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה וכניסת הגבלות חדשות
לתוקף, עולה הצורך לעצור ולדייק כיצד לפעול טוב יותר מהפעם הקודמת.
המטרה היערכות נכונה של הרשות המקומית תוך התאמת אופן התנהלות הרשות לטיפול במשבר הקורונה המתעצם.
מדריך זה מציע מתווה ממוקד, המאפשר בחינה מהירה של תפקוד הרשות
בגל