בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
השירות הפסיכולוגי הייעוצי
השירות הפסיכולוגי הייעוצי

משרד החינוך
ישראל

מסמך זה, שנכתב ע"י השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך, מבקש להתמודד עם סוגיית השיח הרגשי בבתי הספר היסודיים, לאור אסון מירון (ל"ג בעומר 2021), האסון האזרחי החמור בתולדות מדינת ישראל, בו נהרגו 45 בני אדם. בעקבות האירוע הקשה, הכריזה ממשלת ישראל על יום אבל לאומי. אל בתי הספר היסודיים חוזרים מסוף השבוע ילדים שנחשפו ברמות שונות לדבר האירוע בין אם בשל מעורבות ישירה של התא המשפחתי באסון ובין אם בשיחה מתווכת שהתקיימה עם ההורים או בני הבית. מטרת מסמך זה, לשרטט עקרונות לשיח מובנה ומותאם גיל עם ילדי בית הספר היסודי אשר יאפשר להם לעבד את המידע ולהשיב ביטחון.