התנדבות

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
המועצה הישראלית להתנדבות
המועצה הישראלית להתנדבות


ישראל

שמירה על קשר רציף עם מתנדבות ומתנדבים, גם בעת הקפאת משימת ההתנדבות שלהם, היא ערובה לשימור משאב ההתנדבות. מסמך זה מרכז המלצות של המועצה הישראלית להתנדבות עבור ארגונים המעוניינים לשמר את משאב ההתנדבות שלהם במהלך משבר הקורונה.