ניהול משברים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עיריית קריית מוצקין
עיריית קריית מוצקין


ישראל

דו"ח סיכום ביניים של פעילות הרשות המקומית בקרית מוצקין. הדו"ח מסכם את פעולות האגפים השונים במהלך הגל הראשון למשבר הקורונה .

חוסן קהילתי

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עיריית קריית מוצקין
עיריית קריית מוצקין


ישראל

דו"ח סיכום ביניים של פעילות הרשות המקומית בקרית מוצקין. הדו"ח מסכם את פעולות האגפים השונים במהלך הגל הראשון למשבר הקורונה .