בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
ד"ר אלינער פרדס,
ד"ר אלינער פרדס,

ממעמקים
ישראל

מצגת המתארת את חשיבות החמלה העצמית בתהליך הטיפול לאחר אובדן. המצגת מתייחסים להיבטים תיאורטיים ופרקטיים של החמלה העצמית כחלק מתהליך הטיפול.