בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

בימים אלה, של מתח, לחץ והרבה מאוד אי־ודאות, התערבות מרחוק מאפשרת לנו לשמור על הרצף הטיפולי, להעניק סיוע לאלה שזקוקים לו, וכך להתגבר על מגבלות המרחק הפיזי הנדרש מאיתנו כיום. אפשרות זו תקפה גם במצבי חירום אחרים, כגון מצב ביטחוני שאינו מאפשר מפגשים. מסמך זה מרכז תובנות לגבי התערבות טיפולית מרחוק בעת משבר הקורונה.