בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

אנו עדים להתפשטות מגפת הקורונה ברחבי העולם ובשלב זה לא ברור מה יהיה היקף ההשפעה שלה ולכמה זמן. כמות הפרסומים והפרשנויות אדירה ולעיתים מועבר מידע לא מדויק וסותר. דיווחים בלתי פוסקים על נגיף הקורונה באמצעי התקשורת יוצרים תחושת איום מהגורם הלא מוכר, בלתי נראה, סכנה לא מוכרת - כל זה עלול להלחיץ אותנו ולהשפיע על המצב הרגשי שלנו והסובבים אותנו. גורם משמעותי ביותר שיוצר לחץ רב, הינו החשש מהידבקות של העובד עצמו ובקרב מעגלי סביבתו הקרובים קרובי משפחה, מעגל חברים, עמיתים לעבודה וללימודים וכד'. כולנו חווים בימים אלו אי ודאות וחוסר שליטה ואלו עלולים לגרום לתחושת חוסר אונים ומכאן לתגובות רגשיות, קוגניטיביות, התנהגותיות ופיזיולוגיות המקשות על התפקוד היומיומי. הכלי המרכזי להפחתת חוסר וודאות הוא מידע רלוונטי ואמין. מסמך זה מבקש לשרטט קווים לשיח במקומות העבודה מתוך הבנה של חשיבות יצירת מערכת תמיכה פסיכו סוציאלית.