קשישים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

אנשי הצוות המטפל חשופים למצבים רבים בהם הם חווים תגובות רגשיות, קוגניטיביות, התנהגותיות ופיזיולוגיות המקשות על התפקוד היומיומי וגורמות לקשיים ומתח. אוכלוסיית הקשישים היא בעלת ניסיון חיים רב, ובתוכה כוחות התמודדות עם מצבי משבר, אי ודאות, לחץ וכו'. יחד עם זה הקשישים הם אוכלוסייה פגיעה עקב צמצום משאבים אישיים וסביבתיים. התמודדות עם בדידות, והזדקקות של הקשישים, יכולה גם היא להטעין את עומס אנשי הצוותים בשיגרה ובמשבר ולהשפיע על תיפקודם.