בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

שבר הקורונה עלול לייצר תגובות דחק וחרדה אצל רבים מאיתנו. החשש מפגיעה בריאותית שלנו ושל היקרים לנו עלולה להוביל למצב בו לאדם אין משאבי התמודדות מספקים. המעמד של קבלת הודעה על חובת בידוד בשל חשש לחשיפה לחולה קורונה עשויה להיות טראומטית ובמעמד זה מלבד החשש הבריאותי-פיסי חשוב להתייחס גם למשאבי ההתמודדות של המאובחן. מסמך זו הינו טיוטת מכתב לאדם שנדרש בבידוד בשל חשיפה לחולה בנגיף הקורונה המתייחס למרכיבי בריאות הנפש והחוסן האישי של המאובחן.