בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

משבר הקורונה עלול לעורר תגובות דחק וחרדה אצל רבים מאיתנו. החשש מפגיעה בריאותית שלנו ושל היקרים לנו עלולה להוביל למצב בו לאדם אין משאבי התמודדות מספקים. המעמד של קבלת תוצאה חיובית לקורונה עשויה להיות טראומטית ובמעמד זה מלבד החשש הבריאותי-פיסי חשוב להתייחס גם למשאבי ההתמודדות של המאובחן. מסמך זו הינו טיוטת מכתב לאדם שאובחן כחיובי לקורונה המתייחס למרכיבי בריאות הנפש והחוסן האישי של המאובחן.