בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

דוגמא למכתב פנייה לבני נוער בעת קורונה. המסמך מתייחס להיבטים שונים של בריאות הנפש וחיבור למשאבי קהילה.