חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

אשפוז או מחלה של אדם קרוב עלולים להיות אירוע קשה המחייב התמודדות. ההתמודדות שמורכבת שבעתיים, כאשר מדובר בהורה ובמיוחד הורה לילד צעיר. מסמך זה שנכתב ע"י משרד החינוך, דן במשמעויות השונות של התמודדות תלמידים עם שהוריהם חלו בקורונה. התדריך מציע אופני התערבות מותאמים.

בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

אשפוז או מחלה של אדם קרוב עלולים להיות אירוע קשה המחייב התמודדות. ההתמודדות שמורכבת שבעתיים, כאשר מדובר בהורה ובמיוחד הורה לילד צעיר. מסמך זה שנכתב ע"י משרד החינוך, דן במשמעויות השונות של התמודדות תלמידים עם שהוריהם חלו בקורונה. התדריך מציע אופני התערבות מותאמים.