חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מצגת של היחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות, שירות פסיכולוגי-ייעוצי, משרד החינוך המדגישה את הנחות יסוד ועקרונות התערבות במצבי משבר
במסגרת למידה מאירוע התפשטות נגיף הקורונה.

בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מצגת של היחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות, שירות פסיכולוגי-ייעוצי, משרד החינוך המדגישה את הנחות יסוד ועקרונות התערבות במצבי משבר
במסגרת למידה מאירוע התפשטות נגיף הקורונה.