חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מסמך זה הוא תדריך מסרים בוני חוסן שהוכן ע"י משרד החינוך הישראלי. התדריך מסייע במצבי לחץ ומשבר שונים. המסרים הם משפטים קצרים ותמציתיים שמבטאים מחשבה, תפיסה והתייחסות שחשוב לנו ביותר להעביר בסיטואציה נתונה .מטרתה של הפעילות המוצעת היא לכוון את החשיבה שיש לכל אחד ואחת מאתנו לומר מסר חשוב בהקשר למצב הנוכחי ולנסח את הדברים במשפט אחד מדויק שאותו אנו רוצים לומר לאחרים.

בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

מסמך זה הוא תדריך מסרים בוני חוסן שהוכן ע"י משרד החינוך הישראלי. התדריך מסייע במצבי לחץ ומשבר שונים. המסרים הם משפטים קצרים ותמציתיים שמבטאים מחשבה, תפיסה והתייחסות שחשוב לנו ביותר להעביר בסיטואציה נתונה .מטרתה של הפעילות המוצעת היא לכוון את החשיבה שיש לכל אחד ואחת מאתנו לומר מסר חשוב בהקשר למצב הנוכחי ולנסח את הדברים במשפט אחד מדויק שאותו אנו רוצים לומר לאחרים.