חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

התדריך מתייחס למסירת הודעות קשות לתלמידים כאשר אין אפשרות לפתוח את המוסד החינוכי ולכנס אותם ביחד. במקרה זה מומלץ שהחשיפה הראשונית שלהם למידע תעשה בשלב ראשון על ידי ההורים. לצורך כך, יקבלו ההורים הדרכה כיצד לעשות זאת במכתב או בפגישה וירטואלית. בשלב שני, בסמוך למתן המידע על ידי ההורים יתקיים מפגש וירטואלי עם תלמידי הכיתה. יש לדאוג לפלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת שיחה נוחה ככל שניתן.