חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עמותת מפרש
עמותת מפרש


ישראל

תקופת הקורונה היוותה הזדמנות עבור תלמידים, מורים, הורים ואנשי חברה וקהילה רבים ליזום ולשנות את אופן פעולתם בהקשרים חינוכיים. סיפורי המקרה היו המצע הראשוני שממנו חולצו הנחות היסוד, רכיבי החדשנות ועקרונות הפעולה שעלו וצפו בתקופה זו. התמונה שהתבהרה חשפה תפיסות והנחות יסוד שאינן חדשות במהותן. רוב רובן של הנחות היסוד שנחשפו, היו חלק מהשיח החינוכי המקובל בשנים האחרונות. ההבדל הגדול היה שהנחות יסוד חדשות-ישנות אלו באו לידי ביטוי מעשי. נוצרה היתכנות של המילים הגדולות שיכולנו רק לחלום עליהן בעבר .לאורך השנים נכתבו ניירות עמדה ומסמכים רבים שלא יצרו שינויים מהותיים בעולם החינוך. כדי להוביל מהלך שונה, יצרנו במסגרת "קורונה סטודיו" מהלך משותף שכלל 30 ארגונים ועוד כ 60- אנשי חינוך במגוון תפקידים ומעולמות עשייה שונים. פסיפס ייחודי זה זימן חיבור של מגוון נקודות מבט והתמחות מקצועית – שבנו יחד תוצר ייחודי בעל אופי יישומי. ההטמעה בשטח כבר החלה על ידי השותפים השונים והיא עתידה להתעצם בעתיד הקרוב. המינוף של תוצרים האידיאולוגיים והפרקטיים של המהלך ייעשה גם על ידי גורמים פוטנציאליים נוספים בעלי השפעה,