חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עמותת ידיד לחינוך
עמותת ידיד לחינוך


ישראל

עמותת ידיד לחינוך מפעילה מתנדבים בני הגיל השלישי במערכת החינוך. סיוע זה עשוי להיות משמעותי מאוד בעת הקורונה ויחד עם זאת יש לתת את הדעת על מיומנויות בכניסה למוסד חינוכי. במסמך הנדון, מרוכזים עקרונות יסוד המנחים את המתנדבים כיצד לגשת לעבודה עם תלמידים ועם צוותי ההוראה בצורה מיטבית.

התנדבות

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עמותת ידיד לחינוך
עמותת ידיד לחינוך


ישראל

עמותת ידיד לחינוך מפעילה מתנדבים בני הגיל השלישי במערכת החינוך. סיוע זה עשוי להיות משמעותי מאוד בעת הקורונה ויחד עם זאת יש לתת את הדעת על מיומנויות בכניסה למוסד חינוכי. במסמך הנדון, מרוכזים עקרונות יסוד המנחים את המתנדבים כיצד לגשת לעבודה עם תלמידים ועם צוותי ההוראה בצורה מיטבית.