חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עמותת ידיד לחינוך
עמותת ידיד לחינוך


ישראל

מסמך זה מפרט את מודל קליטת והפעלת מתנדבים מבוגרים במערכת החינוך בזמן קורונה ע"י עמותת ידיד לחינוך. מטרת תהליך ההדרכה והליווי היא להקנות למתנדב החדש ידע וכלים לפני ותוך כדי פעילותו בבית הספר ועם תלמידים. התהליך הוא תהליך מתמשך וספירלי הממוקד בשלושת החודשים הראשונים לפעילותו בידיד לחינוך כשלאחר מכן ממשיך תהליך הליווי יחד עם כל קבוצת המתנדבים הישובית.מצטרפים לאורך שנת הפעילות מתנדבים חדשים הבאים ממגוון רחב של תחומי דעת. התהליך מאגם בתוכו מפגש הכשרה ותהליכי ליווי עם הרכז היישובי, ראש צוות, מתנדב ותיק בידיד לחינוך ואשת קשר ומורה מבית הספר שבו הוא מתנדב.

התנדבות

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
עמותת ידיד לחינוך
עמותת ידיד לחינוך


ישראל

מסמך זה מפרט את מודל קליטת והפעלת מתנדבים מבוגרים במערכת החינוך בזמן קורונה ע"י עמותת ידיד לחינוך. מטרת תהליך ההדרכה והליווי היא להקנות למתנדב החדש ידע וכלים לפני ותוך כדי פעילותו בבית הספר ועם תלמידים. התהליך הוא תהליך מתמשך וספירלי הממוקד בשלושת החודשים הראשונים לפעילותו בידיד לחינוך כשלאחר מכן ממשיך תהליך הליווי יחד עם כל קבוצת המתנדבים הישובית.מצטרפים לאורך שנת הפעילות מתנדבים חדשים הבאים ממגוון רחב של תחומי דעת. התהליך מאגם בתוכו מפגש הכשרה ותהליכי ליווי עם הרכז היישובי, ראש צוות, מתנדב ותיק בידיד לחינוך ואשת קשר ומורה מבית הספר שבו הוא מתנדב.