קשישים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
המועצה הישראלית להתנדבות
המועצה הישראלית להתנדבות


ישראל

מסמך המרכז את ההנחיות המרכזיות למתנדבים למשימת חלוקת מזון לקשישים.

התנדבות

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
המועצה הישראלית להתנדבות
המועצה הישראלית להתנדבות


ישראל

מסמך המרכז את ההנחיות המרכזיות למתנדבים למשימת חלוקת מזון לקשישים.