התנדבות

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

דף הסבר למתנדב בזמן קורונה. המסמך כולל הנחיות בסיסיות למפגש עם מוטבים ושאלות מנחות על מנת לבחון את מצבו הכללי והצורך בהפניה למשאבי קהילה נוספים.