חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד


ישראל

לקראת אפשרות של התפרצות גל שני של תחלואה בישראל, נערכה תנועת הנוער העובד והלומד לקראת מספר תרחישים אפשריים. מצגת זו מסכמת את הנהלים התנועתיים שגובשו.