בריאות הציבור

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
ד"ר מיכאל אסף, פרופ' ינון אשכנזי, ד"ר עמית בן קיש, פרופ' דוד ברודאי, פרופ' דורון גזית, ד"ר שמשון יעקבי, פרופ' נדב כץ, פרופ' רן ניר פז, עמיעד ספקטור, ד"ר רן פישר, פרופ' אורה פלטיאל, פרופ' רונית קלדרון-מרגלית, אורי קלי, ד"ר רענן רז
ד"ר מיכאל אסף, פרופ' ינון אשכנזי, ד"ר עמית בן קיש, פרופ' דוד ברודאי, פרופ' דורון גזית, ד"ר שמשון יעקבי, פרופ' נדב כץ, פרופ' רן ניר פז, עמיעד ספקטור, ד"ר רן פישר, פרופ' אורה פלטיאל, פרופ' רונית קלדרון-מרגלית, אורי קלי, ד"ר רענן רז


Israel

העלייה בהדבקה בנגיף הקורונה יחד עם קיום שגרת חיים מחייבת אימוץ אסטרטגיות להפחתת הדבקה. אחד המנגנונים האפשריים להדבקה הינו הדבקה על ידי אירוסולים ) תרחיף, טיפות קטנות במיוחד המכילות את הנגיף(. מנגנון זה הוצע כמנגנון העיקרי בהדבקות-על בחללים סגורים ומדינות מובילות במאבק נגד הקורונה דוגמת יפן ודרום קוריאה כבר אימצו צעדים קונקרטים נגד הדבקה אירוסולית. מסמך זה דן המלצות שונות להפחתת הסיכון להדבקות ע"י אירוסולים המכילים את הנגיף, ועיקריהן: שהיה במקומות פתוחים ככל הניתן, אוורור מקומות סגורים עם אוויר צח ומניעת סחרור אוויר )בייחוד בבניינים ציבוריים, מקומות עבודה, בתי ספר, בתי חולים ובתי אבות(, צמצום מספר האנשים הנמצאים בחלל אחד )בייחוד בתחבורה ציבורית ובבניינים ציבוריים( ושימוש במסכות. כמו כן מוצע לבחון אפשרויות לסינון האוויר ע"י פילטרים מתאימים ו/או טיהור האוויר בטכנולוגיית UVC בתקן מתאים כקו הגנה שני במקרים מיוחדים.