בריאות הציבור

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
משרד הבריאות
משרד הבריאות


ישראל

בטחון תזונתי לאומי מוגדר כמצב בו קיים מזון בריא ומזין באופן זמין לכלל אזרחי המדינה. בכדי להבטיח בטחון תזונתי, לאור החשש להתערערות היציבות של קשרי סחר ואספקת מזון גלובלית בעת התפרצות נגיף קורונה ובמצבים נוספים, יש לקבוע את המזונות הבסיסים, הבריאים והחיוניים, לשמירה על בטחון תזונתי לאומי ובריאות האוכלוסייה ולדאוג לאספקתם ולבחירה בהם באופן קבוע ובמצבי חירום. מסמך זה מתייחס לסוגיית הביטחון התזונתי בישראל בזמן משבר הקורונה.