קשישים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
ד"ר כרמית רפפורט
ד"ר כרמית רפפורט

פיקוד העורף
ישראל

התפשטות מגיפת נגיף הקורונה, covid-19, שמוצאה בסין, בעיר WUHAN מביאה לחולי רב במדינות שונות, ומקרי מוות רבים בעיקר של האוכלוסיה המבוגרת - גילאי 65 ומעלה. מטרת המסמך הינה ניטור השיח התקשורתי סביב אוכלוסית המבוגרים בישראל לאור מגיפת הקורונה. המסמך סוקר את הנושאים הבולטים בשיח לאורך חודש מרץ 2020, כפי שהופיעו באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות המסמך בוחן את משמעויותיהם ומציג המלצות למקבלי החלטות וקובעי מדיניות .