קשישים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
פיקוד העורף
פיקוד העורף

מחלקת אוכלוסייה
ישראל

קשישים בגילאים 65 + הם בעלי מאפיינים וצרכים ייחודיים. מעגלי הסביבה והצרכים הרפואיים שונים מקבוצה אחת לשנייה. בישראל חיים מעל מיליון אזרחים ותיקים בגיל 65 ומעלה. תרחיש של הסגר ישפיע בעוצמות גדולות על קהילה זו בשל מאפיינים פסיכולוגיים, גיל, השימוש בטכנולוגיה ועוד מעגלי השקה. לסגר יש משמעויות כלכליות, חברתיות, פסיכולוגיות ועוד ובמיוחד על קבוצת גיל זו. מסמך זה מרכז המלצות הנוגעות לאוכלוסייה זו בתרחיש של סגר.