חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן
ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן

משרד החינוך
ישראל

גישת הלמידה המשולבת, המכונה גם למידה היברידית או למידה מעורבת, היא גישה מוכרת בעולם החינוך מזה מספר שנים. מגפת הקורונה הגבירה את העניין של מערכת החינוך ביישום גישה זו כדי לבחון ולספק מענים לניהול תהליך חינוך רציף, איכותי ומותאם במצבי חירום, בהם מוסדות החינוך מושבתים והלמידה מתבצעת מהבית, ובמצבי ביניים בהם הלמידה מתבצעת לסירוגין במוסדות החינוך ומרחוק מהבית. עם זאת למידה משולבת היא גישה פדגוגית חשובה שלמערכת החינוך צריך להיות עניין ליישמה באופן נרחב גם במצב שגרה, עקב יכולתה לספק מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים, להוות פלטפורמה להתפתחות כשירויות נדרשות למציאות משתנה ועתיד לא ידוע כגון פעלנות ויכולת למידה על פני החיים, לקדם פדגוגיה חדשנית ולספק מענה לאתגרים ארגוניים.