חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

בימים אלה כשהמאמצים למניעת התפשטות נגיף הקורונה ולעצירת שרשרות ההדבקה נמשכים, אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה שתיראה שונה מהרגיל והמוכר. בעת הזאת מתחזק ההכרח לדייק את ההנחיות והעקרונות להתערבות במצבי סיכון בכלל ובמצבי אובדנות בפרט וזאת, על מנת שיסייעו בניהול התערבות מתאימה ונכונה. חשוב לציין, שעקרונות ההתערבות בעינם עומדים אך יש לראות בכל פעם כיצד ניתן ליישמם במצב בו התקשורת היא וירטואלית או טלפונית ומהן הדרכים האלטרנטיביות שבהן ניתן לקיימה באופן מיטבי.

בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם
דר' יוכי סימן טוב ורחל משה אברהם

משרד החינוך
ישראל

בימים אלה כשהמאמצים למניעת התפשטות נגיף הקורונה ולעצירת שרשרות ההדבקה נמשכים, אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה שתיראה שונה מהרגיל והמוכר. בעת הזאת מתחזק ההכרח לדייק את ההנחיות והעקרונות להתערבות במצבי סיכון בכלל ובמצבי אובדנות בפרט וזאת, על מנת שיסייעו בניהול התערבות מתאימה ונכונה. חשוב לציין, שעקרונות ההתערבות בעינם עומדים אך יש לראות בכל פעם כיצד ניתן ליישמם במצב בו התקשורת היא וירטואלית או טלפונית ומהן הדרכים האלטרנטיביות שבהן ניתן לקיימה באופן מיטבי.