חינוך

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
פיקוד העורף
פיקוד העורף

מחלקת אוכלוסייה
ישראל

משבר הקורונה יצר מציאות בה ילדינו לומדים מרחוק בחלק ניכר מהזמן. החשיפה למסכים ולפעילות ברשת, חושפת את הילדים הצעירים לתופעות של בריונות ואלימות ברשת. מסמך זה מבקש לסייע להורים בהתמודדות עם תופעה מורכבת זו.

חוסן קהילתי

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
פיקוד העורף
פיקוד העורף

מחלקת אוכלוסייה
ישראל

משבר הקורונה יצר מציאות בה ילדינו לומדים מרחוק בחלק ניכר מהזמן. החשיפה למסכים ולפעילות ברשת, חושפת את הילדים הצעירים לתופעות של בריונות ואלימות ברשת. מסמך זה מבקש לסייע להורים בהתמודדות עם תופעה מורכבת זו.