ניהול משברים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
פיקוד העורף
פיקוד העורף


ישראל

התמודדות ואופן ניהול המשבר בארה"ב- מיקוד במדינת ניו יורק האמריקאים פיתחו מערכת כללים ועקרונות ברורים לניהול המשבר. מערכת שקופה ברמת אנשי הממשל וברמת התושבים. הרעיון מדבר על מערכת שמייצרת איזון בין המצב הבריאותי למצב הכלכלי. ככלל המדינות יכולות להחמיר את ההנחיות הפדראליות אבל הן לא יכולות להקל עימן. ברמת המדינה ניתן להוסיף השלבים מלבד ארבעת השלבים הפדראליים. )חלק מהמ דינות יצרו מצבי ביניים והגדירו 5 שלבים(. הסמכות היחידה לקבוע באיזה שלב נמצאת המדינה היא בידי המושל. ראשי המחוזות וראשי הערים צריכים לבצע את ההנחיה ולעשות את ההתאמות הנדרשות )כמובן שניתן להביא מספר לא מבוטל של דוגמאות המבטאות אי הסכמות בין הדרגים של הרשויות מסיבות שונות אך לבסוף לא בסמכותם של ראשי העיר או המחזות לא לבצע את ההנחיה את מושל המדינה. בכדי להתקדם כל מדינה חייבת לעבור בכל השלבים הפדראליים, אם קיימת הרעה בנתונים הרפואיים המדינה חוזרת שלב או שניים אחורה, תלוי במצבה. הציבור חשוף למידע למשמעויות ולהשלכות שלו.