ניהול משברים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
משרד הפנים
משרד הפנים


ישראל

בימים אלו של התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה וכניסת הגבלות חדשות
לתוקף, עולה הצורך לעצור ולדייק כיצד לפעול טוב יותר מהפעם הקודמת.
המטרה היערכות נכונה של הרשות המקומית תוך התאמת אופן התנהלות הרשות לטיפול במשבר הקורונה המתעצם.
מדריך זה מציע מתווה ממוקד, המאפשר בחינה מהירה של תפקוד הרשות
בגל

חוסן קהילתי

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
משרד הפנים
משרד הפנים


ישראל

בימים אלו של התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה וכניסת הגבלות חדשות
לתוקף, עולה הצורך לעצור ולדייק כיצד לפעול טוב יותר מהפעם הקודמת.
המטרה היערכות נכונה של הרשות המקומית תוך התאמת אופן התנהלות הרשות לטיפול במשבר הקורונה המתעצם.
מדריך זה מציע מתווה ממוקד, המאפשר בחינה מהירה של תפקוד הרשות
בגל