חיים יהודיים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
דני סאביץ'
דני סאביץ'

התנועה הרפורמית
ישראל

לנוכח התפרצות הגל השני של מגפת הקורונה וההחמרה בהנחיות הממשלה להלן עדכון של ההנחיות והקווים המנחים בנושא שגרת הפעילות בבתי הכנסת ובקהילות התנועה. הבסיס למסמך זה הוא מסמך ההנחיות המפורט בנושא בתי התפילה שהופץ על ידי משרד הבריאות בתאריך 8 ביולי 2020.

הורד בשפות אחרות