בריאות הנפש

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

בזמנים אלו, של משבר מתפתח, יש תפקיד ייחודי לרב ולמנהיגות הקהילה, לשמור ולטפח את החוסן האישי והקהילתי. הרב נדרש לשאלות הלכתיות באשר לדפוסי התכנסות לתפילה, שיעורים, קרבה ומרחק, ומאחורי כל שאלה כזאת עומד רקע פסיכו-חברתי של דאגה, חרדה וצורך בתמיכה ובעוגנים משמעותיים, בשמירה על רציפות וזאת לנוכח האיום הבלתי מוכר.

הורד בשפות אחרות
 

חיים יהודיים

כותרת שיטת עבודה
סוג קובץ
נוצר
מחבר
מדינה
הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה הישראלית לטראומה


ישראל

בזמנים אלו, של משבר מתפתח, יש תפקיד ייחודי לרב ולמנהיגות הקהילה, לשמור ולטפח את החוסן האישי והקהילתי. הרב נדרש לשאלות הלכתיות באשר לדפוסי התכנסות לתפילה, שיעורים, קרבה ומרחק, ומאחורי כל שאלה כזאת עומד רקע פסיכו-חברתי של דאגה, חרדה וצורך בתמיכה ובעוגנים משמעותיים, בשמירה על רציפות וזאת לנוכח האיום הבלתי מוכר.

הורד בשפות אחרות