חינוך

הכשרה למודעות קהילתית, על ידי EU CARE

...
ראה
Timelt Photo

TimeIt

...
ראה
Children in class room with masks

כח עול"ה – עושים למען הקהילה

פעילות לתלמידים בכתות ה-ו בנושא התמודדות עם משבר הקורונה
...
ראה
Logo Zimzoom

תיאטרון זימזום

...
ראה
Nekuda Tova Logo

נקודה טובה

...
ראה